اجرای مرحله اول واکسیناسیون هپاتیت B در بازداشتگاه ابرکوه

مرحله اول طرح واکسناسیون هپاتیت B جهت کارکنان ، سربازان وظیفه و همچنین زندانیان در بازداشتگاه به مرحله اجرا در آمد. این واکسیناسیون که به منظور مقابله با بیماری های واگیردار و ارتقاء سطح سلامت افراد ، به همت واحد بهداری بازداشتگاه صورت گرفت .

ادامه مطلب »