مقالات

اطلاع رسانی خدمات اداره کل زندان های استان یزد

مقدمه : با استعانت از خداوند متعال مجموعه اداره کل زندانهای استان یزد با توجه به فرایند های ارائه خدمات و امور محوله و عنایت ویژه بر مقوله طرح تکریم ارباب رجوع و رضایت مندی مردم در سالی که ریاست محترم سازمان زندانها سال تحقق برنامه ها نامگذاری نموده اند رجاء واثق داریم با استفاده از تمام ظرفیتها و تواناییهای ...

ادامه مطلب »

روش های تغییر واصلاح رفتار

روش های تغییر واصلاح رفتار در این مبحث روشها و اصولی مورد بحث قرار می گیرند که معلمان را در هدایت رفتارهای تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان در محیط آموزشگاه یاری می دهند.

ادامه مطلب »

روابط عمومی دیجیتال

به‌ نظر می‌آید در زمانه‌ای‌ به‌ سر می‌بریم‌ که‌ خیلی‌ نمی‌توان‌ یکپارچه‌ و تخت‌ به‌ آن‌ نگاه‌ کرد؛  می‌خواهم‌ بگویم‌ ‌ این‌ زمانه‌، زمانه‌ جزیره‌ای‌ نیست؛‌ بلکه‌ یک‌ زمانه‌ مجمع‌ الجزایری‌ است‌. به‌ این‌ معنا که‌ ما با هویت‌های‌ منفرد سروکار داریم‌ و نه‌ با هویت‌های‌ یکپارچه‌، در واقع‌ قصد دارم‌ بحثم‌ را از این‌ نکته‌ شروع‌ کنم‌ که ‌در ...

ادامه مطلب »