شرکت پرسنل یگان حفاظت و سربازان بازداشتگاه ابرکوه در در میدان تیر

پرسنل یگان حفاظت و سربازان بازداشتگاه ابرکوه در اجرای برنامه سالیانه تیراندازی در میدان تیر شهرستان ابرکوه حضور یافتند.
به گزارش روابط عمومی بازداشتگاه ابرکوه ; پرسنل کادر و وظیفه در ابتدای این برنامه آموخته های قبلی خود را در خصوص نحوه استفاده از سلاح و خشاب گذاری و نحوه صحیح تیراندازی با حضور افسر میدان تیر مرور کردند و در ادامه با نظارت افسرآموزشی و فرمانده یگان حفاظت بازداشتگاه تیراندازی نمودند.
بورقی رئیس بازداشتگاه ابرکوه در این خصوص گفت : طبق دستورالعملهای سازمانی و در راستای آفزایش میزان آمادگی و ارتقاء آموزشهای نظامی و توان رزمی پرسنل یگان حفاظت ، برنامه تیراندازی جهت نیروهای یگان و سربازان وظیفه در فواصل زمانی پیش بینی شده با همکاری فرماندهی انتظامی شهرستان انجام می گردد.
بحمدا… برنامه تیراندازی بدون مشکل خاصی اجرا و کلیه نیروها به سلامت به محل خدمتی خود مراجعت نمودند.

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*