اداره فنی و مهندسی

 • تهيه نقشه هاي ساختماني، محوطه سازي و منابع آب (زميني و هوايي)
 • تهيه ريز مقادير (متره و مالي)
 • رسيدگي به كليه صورت وضعيتهاي ابنيه (متره و مالي) طبق نقشه و مشخصات و صورت مجالس كارها.
 • بررسي و كنترل نقشه هاي توپوگرافي و اظهار نظر پيرامون آنها.
 • بررسي و اظهار نظر پيرامون آزمايشات مكانيك خاك.
 • بررسي و اظهار نظر بر روي شيت هاي آزمايشگاهي بتون، منحني هاي دانه بندي، مقاومت و … مصالح شن و ماسه.
 • شركت در كميسيون هاي مناقصه، مزايده، تحويل موقت و قطعي پروژه ها.
 • نظارت دقيق و كامل بر اجراي پروژه هاي عمراني ( تجهيز و راه اندازي كارگاه ) از لحاظ كمي و كيفي.
 • نظارت و همكاري در تهيه آگهي و اسناد مناقصه و واگذاري پروژه ها طبق ضوابط به پيمانكاران.
 • تهيه و تدارك نقشه و مشخصات اجرايي پروژه براي انجام مناقصه.
 • تهيه و تدوين آيين نامه هاي داخلي جهت نگهداري ساختمانها.
 • سركشي ونظارت مستمر از پروژه هاي در دست اجرا و ارائه گزارش ماهيانه از وضعيت اجرايي پروژه.
 • تهيه و تنظيم گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي سه ماهه از پروژه هاي تأمين اعتبار شده و تخصيص يافته.
 • پيگيري در جهت تأمين اعتبار و تخصيص اعتبارات مربوط به پروژه.
 • نظارت و اظهار نظر در مورد كادر و نيروهاي فني و ماهر و توان اجرايي پيمانكار.
 • رعايت صرفه و صلاح كارفرما در هزينه هاي اجرايي پروژه هاي عمراني.
 • استفاده از روشهاي علمي براي اداره مديريت كارگاهي  و نظارتي پروژه (پرهيز از هر گونه اعمال نظر شخصي)
 • اعمال مقررات و قوانين حاكم بر پروژه هاي عمراني مبتني بر مشخصات فني عمومي با آخرين داده هاي دانش فني.
 • رعايت دقيق بخشنامه ها و دستورالعمل هاي جاري و حاكم بر قراردادهاي پيمانكاري از سوي گروه فني و عمراني ستاد سازمان.

بررسي طرح فاز يك مهندسين مشاور و فاز دو نقشه هاي اجرايي، معماري و دفترچه هاي محاسباتي و اظهار نظر فني

مشخصات مسئول: مهندس مجید شایق

تلفن: ۳۶۲۰۶۲۰۱-۰۳۵ داخلی ۲۱۲

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*