حفاظت و اطلاعات

  • برنامه ريزي و ايجاد هماهنگي در اجراي طرحها و فعاليتهاي اجرائي در زندانها و ارائه روشهاي مناسب جهت بهينه نمودن انجام امور.
  • اظهار نظر خصوص انتصاب مسئولين حفاظت و اطلاعات در زندانها و ارائه آن به مديركل استان.
  • بررسي و مطالعه گزارشهاي ارسالي از زندانها و ارجاع به كارشناسان جهت رسيدگي و اقدام حسب مورد.
  • بررسي و اظهار نظر نسبت به طرحهاي حفاظتي و امنيتي تهيه شده و فراهم كردن زمينه اجرائي از نظر وسائل، تجهيزات و امكانات مورد نياز در صورت تائيد و تصويب.
  • بازديد از زندانهاي استان و بررسي وضعيت و موقعيت هريك از زندانها از نظر حفاظتي و امنيتي و حفاظت فيزيكي از ساختمانها، پرسنل، اموال و دارائيها و تاسيسات موجود. و …

 

مشخصات مسئول: عبدالحمید حکیمی

تلفن: ۳۶۲۰۶۲۰۱-۰۳۵  داخلی ۲۲۵

نوشتن دیدگاه

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد.لطفا فیلد های که دارای ستاره هستند را پر کنید *

*